Spróbuj wejść do witryny za pomocą nowszej wersji przeglądarki, ponieważ obecna przeglądarka jest już stara i nie obsługuje konfiguracji naszego sklepu.

Indeks

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2020.

Informujemy, że dokonując zakupów pod adresem nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl użytkownik ma do czynienia z dostawcą usług eCommerce, firmą Scalefast SAS, która działa na zlecenie firmy Tile Inc. („Sprzedawca”), obsługując sprzedaż online w jej imieniu.

Niniejsze Warunki Sprzedaży („Warunki Sprzedaży” lub „Umowa”) są dokumentem prawnym wyjaśniającym prawa i obowiązki Użytkownika jako Klienta. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Definicje

Strona Internetowa lub Sklep:
Strona sklepu internetowego Sprzedawcy dostępna pod adresem:

nl.tile.com/nl
uk.tile.com/en
dk.tile.com/en
fi.tile.com/en
se.tile.com/en
no.tile.com/en
ie.tile.com/en
de.tile.com/de
at.tile.com/de
fr.tile.com/fr
ch.tile.com/fr
be.tile.com/fr
es.tile.com/es
it.tile.com/it
pt.tile.com/pt
pl.tile.com/pl
Klient:
Ty, użytkownik Strony (oraz adresat niniejszych warunków).

Produkt/y:
Produkt/y sprzedawane na Stronie

Partner:
Tile Inc.
1900 S.Norfolk street, Suite 310, San Mateo, CA 94403.

Autoryzowany Odsprzedawca

Tile Inc., który obsługuje Stronę: Scalefast SAS, francuska spółka z siedzibą pod adresem: 1 Rue Jacqueline et Roland de Pury 69002 Lyon, Francja.

Strona Internetowa lub Sklep:

Strona sklepu internetowego Sprzedawcy dostępna pod adresem nl.tile.com/nl, uk.tile.com/en, dk.tile.com/en, fi.tile.com/en, se.tile.com/en, no.tile.com/en, ie.tile.com/en, de.tile.com/de, at.tile.com/de, fr.tile.com/fr, ch.tile.com/fr, be.tile.com/fr, es.tile.com/es, it.tile.com/it, pt.tile.com/pt, pl.tile.com/pl, utworzona po 8 września 2020 r.

PREAMBUŁA

Niniejsze Warunki Sprzedaży określają i regulują stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zdefiniowanym poniżej jako użytkownik Strony. Warunki Świadczenia Usług przez Tile, Inc. https://www.thetileapp.com/en-eu/privacy-policy zostają włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

Odsprzedawca jest dostawcą rozwiązań e-commerce online i offline.

Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują wyłącznie pomiędzy Odsprzedawcą a każdą osobą, która odwiedzi Stronę lub dokona na niej zakupu.

Użytkownik ma dostęp do Warunków Sprzedaży i może się z nimi zapoznać bezpośrednio na Stronie. Niniejsze Warunki Sprzedaży mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, według uznania Odsprzedawcy. Obowiązujące warunki to warunki opublikowane na Stronie, wiążące od dnia ich rejestracji. Użytkownik nieustannie ponosi wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie niniejszych Warunków Sprzedaży.

Nieusunięcie Konta (tak jak określono poniżej) lub brak zaprzestania korzystania z rozwiązań e-commerce Odsprzedawcy, których dotyczy zmiana, będzie oznaczało akceptację zmienionych warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmiany lub na którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, jedynym środkiem zaradczym jest usunięcie konta lub zaprzestanie korzystania z rozwiązań e-commerce Odsprzedawcy. Odsprzedawca nie ma obowiązku zwrotu jakichkolwiek opłat, które mogły zostać naliczone na koncie Użytkownika przed usunięciem konta lub zaprzestaniem korzystania z jakichkolwiek Abonentów, ani też nie ma obowiązku proporcjonalnego naliczenia jakichkolwiek opłat w takich okolicznościach.

Informacje podane na wspomnianej Stronie mogą być zmieniane przez Odsprzedawcę bez uprzedniego powiadomienia.

Złożenie zamówienia na Stronie oznacza akceptację, bez zastrzeżeń, niniejszych Warunków Sprzedaży. Odsprzedawca udziela ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie ze Strony.

Konto Użytkownika

Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym Odsprzedawcy, należy ukończyć proces rejestracji w Sklepie oraz utworzyć konto ("Konto").

Kraj zamieszkania Minimalny wiek do założenia konta na Stronie
Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania 13 lat
Austria, Bułgaria, Cypr 14 lat
Republika Czeska, Francja, Grecja, Słowenia 15 lat
Chorwacja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Rumunia, Słowacja 16 lat

Wszyscy członkowie muszą mieć ukończone 18 lat, aby dokonywać zakupów w Sklepie. Konto Użytkownika może również zawierać informacje rozliczeniowe, które Użytkownik udostępnia Odsprzedawcy w celu dokonania bieżących lub powtórnych zakupów („Abonenty”), złożenia zamówień w przedsprzedaży lub szybszego dokonywania zakupów w przyszłości. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania na swoim Koncie oraz za bezpieczeństwo swojego systemu komputerowego. Użytkownik nie może ujawniać, udostępniać ani w jakikolwiek inny sposób zezwalać innym osobom na korzystanie z jego hasła lub Konta. Użytkownik zgadza się, że ponosi osobistą odpowiedzialność za korzystanie z hasła i Konta oraz za wszelką komunikację i aktywność w Sklepie wynikającą z korzystania z nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik nie może sprzedawać, przenosić ani pobierać od innych osób opłat za prawo do korzystania ze swojego Konta; nie może również sprzedawać, przenosić, ani pobierać opłat za prawo do korzystania z jakichkolwiek Abonentów w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach.

Prosimy o niezwłoczny kontakt, jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło jest znane innej osobie lub jeśli hasło jest lub może być wykorzystywane w sposób nieuprawniony.

Użytkownik, jako właściciel konta, jest odpowiedzialny za wszystkie naliczone opłaty, w tym należne podatki, oraz wszystkie zakupy dokonane przez niego lub inne osoby korzystające z jego konta, w tym rodzinę i przyjaciół. Jeśli Użytkownik zamknie swoje konto, Odsprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania wszelkich opłat, dopłat oraz kosztów naliczonych przed jego zamknięciem. Wszelkie zaległe lub niezapłacone rachunki zostaną uregulowane, aby Odsprzedawca pozwolił Użytkownikowi zarejestrować się ponownie.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje fakt, że jest związany prawnie z danym Kontem oraz że Odsprzedawca nie uznaje przenoszenia Kont (w tym przeniesień z mocy prawa) z abonenta na osobę trzecią. Każdy klient jest jedynym posiadaczem własnego konta.

Każdy zakup podlega wymaganiom dotyczącym produktu, z którymi należy się zapoznać przed jego dokonaniem. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją i dostosowaniem się do tych wymagań. Odsprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, niezgodne lub błędne zakupy. W takich przypadkach zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, aby pomóc Użytkownikowi rozwiązać jego problem w jak najszybszy i najlepszy sposób.

Użytkownik zgadza się, że ponosi osobistą odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta oraz za wszelkie działania w Sklepie wynikające z korzystania z tego Konta. Użytkownik powinien używać Internetu w dobrej wierze, nie stanowić nadużyć oraz nie dążyć do osiągnięcia jakichkolwiek innych korzyści osobistych poza świadczonymi usługami. W przeciwnym razie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i, jeśli Odsprzedawca uzna to za stosowne, może przeciwko niemu zostać wszczęte postępowanie sądowe.

Użytkownik może zamknąć swoje Konto w dowolnym momencie. Może zaprzestać korzystania z Konta w dowolnym momencie lub, jeśli tak postanowi, zgłosić się do nas w celu zamknięcia jego konta. Konta i dostawy produktów nie podlegają przeniesieniu, a transakcja zakupu daje Użytkownikowi jednorazowe prawo do dostawy produktu. Zamknięcie Konta przez Użytkownika nie uprawnia go do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów lub opłat. Odsprzedawca zastrzega sobie prawo do pobierania opłat, dopłat lub kosztów poniesionych przed zamknięciem konta. Ponadto, Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty poniesione na rzecz zewnętrznych dostawców lub dostawców treści przed zamknięciem Konta

Odsprzedawca ma prawo zamknąć Konto Użytkownika w dowolnym momencie, w poniższych przypadkach: (a) w przypadku zamknięcia Sklepu przez Odsprzedawcę lub (b) w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub Warunków Świadczenia Usług Tile Inc. (w tym Warunków Abonamentu oraz Zasad Korzystania z Abonamentu). W przypadku, gdy Konto Użytkownika zostanie zamknięte lub usunięte przez Odsprzedawcę z powodu naruszenia niniejszych Warunków Sprzedaży, Warunków Świadczenia Usług Tile Inc. lub niewłaściwej lub nielegalnej działalności, żaden zwrot, w tym zwrot opłat abonamentowych lub niewykorzystanych środków na Koncie Użytkownika, nie zostanie przyznany.

Wszystkie konta utworzone przed uruchomieniem Strony nie podlegają niniejszym Warunkom Sprzedaży. Dlatego też wszystkie konta utworzone przed uruchomieniem Strony nie kwalifikują się do Programu Nagród dla Członków i nie są przenoszone na tę Stronę. Klienci, którzy zamknęli w przeszłości swoje Konto i chcą ponownie dokonać zakupu, powinni utworzyć nowe.

Dostępność towaru w magazynie i obsługa zamówień

Produkty są przeznaczone do sprzedaży w ramach limitu towaru dostępnego w magazynie. Oferty na Produkty, których nie ma w magazynie, są ważne pod warunkiem, że można je otrzymać od dostawców Odsprzedawcy. Realizacja i dostawa zamówień odbywa się zawsze w miarę dostępności towaru w magazynie.

Składanie zamówieńocédure

Zamówienie stanowi wiążącą ofertę zakupu wymienionych Produktów skierowaną do Odsprzedawcy („Zamówienie”). Po złożeniu Zamówienia, natychmiast zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający jego złożenie, a następnie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem. Takie automatyczne potwierdzenie nie stanowi przyjęcia Zamówienia przez Odsprzedawcę, a jedynie informację o poinformowaniu Odsprzedawcy o złożeniu zamówienia. Przyjęcie Zamówienia przez Odsprzedawcę oraz zawarcie umowy nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez niego Zamówienia. Oferta Użytkownika zostanie przyjęta a umowa sprzedaży zamówionego produktu zawarta dopiero wtedy, gdy wyślemy produkt oraz e-mail potwierdzający wysyłkę („E-mail z Potwierdzeniem Realizacji Zamówienia”). W przypadku produktów cyfrowych, w E-mailu z Potwierdzeniem Realizacji Zamówienia Użytkownik otrzyma link przekierowujący do klucza produktu, który pozwoli odblokować i pobrać zakupiony produkt.

Jeśli Zamówienie zostanie wysyłane w więcej niż jednej paczce, Użytkownik może otrzymać oddzielną wiadomość E-mail z Potwierdzeniem Wysyłki dla każdej paczki, a każda wiadomość E-mail z Potwierdzeniem Realizacji Zamówienia i odpowiadająca jej wysyłka będą stanowić oddzielną umowę sprzedaży na produkty wyszczególnione w tej wiadomości e-mail. Użytkownik zawiera umowę wyłącznie z Odsprzedawcą.

Zamówienia i korzystanie z usług

Zamówienia należy składać wyłącznie przez Internet.

Mogą wystąpić błędy w automatycznym potwierdzeniu Zamówienia. Prosimy o sprawdzenie automatycznego potwierdzenia Zamówienia pod kątem błędów i niezwłoczne poinformowanie nas o wszelkich rozbieżnościach. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane podane podczas rejestracji są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Zamówienia będą przyjmowane wyłącznie od Klientów, którzy ukończyli 18 lat.

Odsprzedawca ma prawo anulować lub odrzucić każde Zamówienie od Klienta, który nie uiścił płatności za poprzednie zamówienie.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą dostępne na Stronie na Koncie Użytkownika. Dla każdej dostawy, w wiadomości e-mail z potwierdzeniem realizacji zamówienia, Użytkownik otrzyma link do faktury elektronicznej na Stronie. Jeśli Użytkownik nie posiada konta i nie wydrukował faktury po otrzymaniu E-maila z Potwierdzeniem Realizacji Zamówienia lub aby uzyskać więcej informacji na temat faktur elektronicznych i instrukcji, jak otrzymać papierową kopię faktury, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, klikając sekcję Kontakt.

Dostawa towarów

Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany podczas procedury składania zamówienia. Termin dostawy podany na Stronie jest ściśle orientacyjny i może ulec zmianie wraz z postępem realizacji zamówienia. Odsprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub zagubienie przesyłki przez pocztę lub kuriera oraz wynikające z tego konsekwencje. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie dobrego stanu paczek oraz ich zawartości po otrzymaniu przesyłki. W przypadku, gdy paczki lub ich zawartość nie są zgodne z zamówieniem, należy opisać ich zawartość i niezgodności przesyłki z zamówieniem i wysłać za potwierdzeniem odbioru w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

Płatność

W momencie zakupu, Użytkownik będzie miał możliwość zapłaty za pomocą wszystkich wyświetlanych metod płatności. Inne metody nie będą akceptowane.

Odsprzedawca stosuje technologię szyfrowania TLS (Transport Layer Security) dla wszystkich transakcji. Dane bankowe Użytkownika nie są przechowywane przez Odsprzedawcę. Informacje bankowe są przechowywane przez dostawcę usług płatniczych, tylko wtedy, gdy wybrano opcję zapisania karty kredytowej/debetowej w celu wykorzystania jej w przyszłości podczas płatności lub do złożenia zamówienia przedpremierowego. Odsprzedawca nie ma zatem w żadnym momencie dostępu do prywatnych danych bankowych i historii kredytowej. Aby zapobiec nadużyciom i oszustwom, Odsprzedawca przechowuje jedynie imię i nazwisko Użytkownika, adres oraz czas i datę transakcji. Dane te pozostają ściśle poufne.

Wszelkie próby oszustwa lub podstępu, niezależnie od ich zakresu, będą natychmiast prowadziły do dalszych działań, w ramach których wszystkie dane dotyczące transakcji mogą zostać przekazane odpowiednim władzom.

Przekazując Odsprzedawcy lub jednemu z jego dostawców usług płatniczych informacje dotyczące płatności, Użytkownik potwierdza, że jest autoryzowanym użytkownikiem karty, kodu PIN, klucza lub konta powiązanego z daną płatnością i upoważnia Odsprzedawcę do obciążenia karty kredytowej lub przetworzenia płatności u wybranego zewnętrznego dostawcy usług płatniczych za wszelkie zakupy lub opłaty obciążające konto Użytkownika. Odsprzedawca może wymagać od Użytkownika podania adresu lub innych informacji w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z obowiązującego prawa.

W przypadku Abonamentów zakupionych w oparciu o uzgodniony okres użytkowania, gdzie płatności cykliczne („Płatności Cykliczne za Abonament”) są dokonywane w zamian za ciągłe użytkowanie, poprzez dalsze korzystanie z tychże płatności, Użytkownik zgadza się i potwierdza, że Odsprzedawca jest upoważniony do obciążenia jego karty kredytowej lub do przetwarzania wszelkich stosownych kwot płatności cyklicznych za pomocą innego odpowiedniego zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności (np. PayPal). Jeśli Użytkownik włączył usługę Płatności Cyklicznych za Abonament, zgadza się niezwłocznie powiadomić Odsprzedawcę o wszelkich zmianach w numerze swojej karty kredytowej, jej dacie ważności i/lub adresie rozliczeniowym, czy też numerze konta PayPal lub innego konta płatniczego, a także zgadza się niezwłocznie powiadomić Odsprzedawcę, gdy jego karta kredytowa, konto PayPal lub inne konto płatnicze wygaśnie lub zostanie anulowane.

Jeśli korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz dokonywane zakupy podlegają opodatkowaniu od użytkowania lub sprzedaży, Odsprzedawca może obciążyć Użytkownika takimi podatkami, jak również opłatami za Abonament oraz innymi opłatami opublikowanymi w Zasadach Użytkowania.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z proxy IP ani innych metod mających na celu ukrycie miejsca zamieszkania Użytkownika, czy to w celu ominięcia ograniczeń geograficznych dotyczących zawartości Produktu, czy też w celu zakupu po cenach, które nie obowiązują w danym regionie geograficznym lub w jakimkolwiek innym celu. Jeśli Użytkownik podejmie takie działania, możemy odebrać mu dostęp do jego Konta.

Prawo własności

Prawo własności do Produktów zostanie przeniesione na Użytkownika po otrzymaniu pełnej płatności. Tym samym wszelkie ryzyko utraty, kradzieży lub zniszczenia w okresie pomiędzy dostawą a przeniesieniem własności ponosi Klient. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik nie wywiąże się z zobowiązań płatniczych, Odsprzedawca ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu dostarczonego towaru na własny koszt i ryzyko.

Odsprzedawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących jakiejkolwiek strony trzeciej. W szczególności nie gwarantuje, że usługi lub abonamenty oferowane przez osoby trzecie nie zmienią się, nie zostaną zawieszone lub zakończone.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma trzydzieści (30) dni kalendarzowych, liczonych od daty otrzymania towaru, na zwrot Produktu, bez obowiązku uzasadnienia zwrotu lub zapłacenia kary. Konsument ponosi jedynie koszty przesyłki zwrotnej.

Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał faktury za Produkt. Przyjmowane będą wyłącznie Produkty w idealnym stanie oraz w oryginalnym opakowaniu.

Konsument, ma obowiązek poinformować dział obsługi klienta o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, składając wniosek o zwrot online i jako powód zwrotu podając: "ANULOWANIE ZAMÓWIENIA"

Aby zwrócić Produkt, Klient ma obowiązek postępować zgodnie z procedurą zwrotu dostarczoną przez zespół pomocy technicznej.

W przypadku zwrotu Produktu po upływie okresu odstąpienia od umowy lub jeśli procedura zwrotu nie zostanie wykonana w odpowiedni sposób, przesyłka Klienta może zostać odrzucona i zwrócona do Klienta.

Klienci, którzy skorzystają z prawa do zwrotu zakupionego towaru, mogą zażądać jedynie zwrotu zapłaconej kwoty.

Sprzedawca nie przejmuje prawa własności do zwracanych przedmiotów, dopóki nie dotrą one pod wskazany adres zwrotny.

Zwrot pieniędzy może zostać przyznany bez konieczności zwrotu produktu. W takiej sytuacji, Sprzedawca nie przejmuje prawa własności do zwróconego przedmiotu.

Z działem obsługi klienta Odsprzedawcy można skontaktować się pod adresami podanymi na Stronie.

Niewłaściwy lub wadliwy produkt

W przypadku otrzymania niewłaściwego produktu, prosimy o kontakt pod adresem [wpisać adres], a my naprawimy błąd tak szybko, jak to możliwe. Sprzedawca gwarantuje, że Produkt Tile („Produkt”) będzie wolny od wad przez okres dwóch (2) lat od daty dostawy do pierwotnego nabywcy detalicznego („Okres Gwarancji”). Jeśli wada Produktu powstanie (i) w ciągu pierwszych 30 dni od zakupu, a Produkt został zakupiony bezpośrednio od Sprzedawcy, wówczas Użytkownik ma prawo do pełnego zwrotu pieniędzy zgodnie z naszą Polityką Zwrotów poniżej; lub (ii) w trakcie Okresu Gwarancji, Sprzedawca, według własnego uznania i zastrzeżeniem obowiązujących przepisów: (a) naprawi lub wymieni produkt lub część (na nowy lub odnowiony); lub (b) zwróci pierwotną cenę zakupu po zwrocie wadliwego Produktu.

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, Konsument powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po autoryzacji zwrotu towaru (RMA), Sprzedawca wyśle Konsumentowi urządzenie zastępcze. Konsument ma obowiązek zwrócić wadliwe Urządzenie wraz z dowodem zakupu, który może być potrzebny do weryfikacji uprawnień do gwarancji.

Wysłanie urządzenia zastępczego może zająć do 4 dni roboczych. Urządzenie zastępcze zostanie dostarczone luzem w kopercie. Oryginalne opakowanie nie zostanie dołączone.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do (w) Produktów zakupionych od nieautoryzowanych odsprzedawców; (x) w przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i aktywacji Produktu; (y) w przypadku używania Produktu z modyfikacjami typu jailbroken lub root; lub (z) w przypadku uszkodzenia Produktu w wyniku nadużycia, wypadku, nieautoryzowanej modyfikacji lub innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

Konsument ponosi koszty wysyłki Urządzenia do Sprzedawcy. Wysyłając Urządzenie, Konsument wyraża zgodę na przeniesienie własności na Sprzedawcę. Sprzedawca może nie zwrócić Konsumentowi oryginalnego Urządzenia.

Sprzedawca gwarantuje, że każde naprawione lub wymienione Urządzenie będzie objęte gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji.

W przypadku uzasadnienia reklamacji na podstawie niniejszej Gwarancji, Sprzedawca ponosi koszty wysyłki do Konsumenta naprawionego lub wymienionego Urządzenia.

Każdy produkt zwrócony do Sprzedawcy bez ważnego roszczenia gwarancyjnego lub autoryzacji zwrotu towaru może zostać odrzucony, zwrócony na koszt nadawcy (z zastrzeżeniem przedpłaty) lub zutylizowany według uznania Sprzedawcy.

Procedura powrotu

Jeśli Konsument zmieni zdanie, Sprzedawca zezwoli na zwrot wszystkich Produktów Tile zakupionych w ramach pierwotnej transakcji, w oryginalnym stanie, z oryginalnym paragonem i opakowaniem, w ciągu 30 dni od daty dostawy do pierwotnego konsumenta, a Sprzedawca dokona ich wymiany lub zwrotu całkowitej ceny zakupu.

Konsument ponosi koszty wysyłki Urządzenia do Sprzedawcy.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany zgodnie z oryginalną metodą płatności. Wszystkie zwroty muszą zostać zatwierdzone. Aby zatwierdzić zwrot, należy postąpić zgodnie z instrukcjami przedstawionymi tutaj.

Zwroty częściowe nie kwalifikują się do zwrotu pieniędzy (przykład: Jeśli Konsument zamówił 4 Produkty, aby otrzymać zwrot pieniędzy, ma obowiązek zwrócić każdy z nich)

Należy pamiętać, że te zasady dotyczą tylko produktów zakupionych bezpośrednio od Sprzedawcy.

Własność intelektualna

Cała zawartość Strony (teksty, ilustracje i kod komputerowy) jest własnością Odsprzedawcy, Sprzedawcy lub ich podwykonawców.

Ponadto, grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług zawarte lub udostępnione za pośrednictwem usług Odsprzedawcy są znakami towarowymi, prawami autorskimi oraz znakami towarowymi Odsprzedawcy. Znaki towarowe, prawa autorskie i szata graficzna Odsprzedawcy nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest świadczona przez Odsprzedawcę, lub w jakikolwiek sposób, który może wprowadzić klientów w błąd, dyskredytować lub kompromitować Odsprzedawcę. Wszystkie inne znaki towarowe lub prawa autorskie niebędące własnością Odsprzedawcy, które pojawiają się w jakiejkolwiek jego usłudze, są własnością ich właścicieli, którzy mogą, lecz nie muszą być powiązani, połączeni lub sponsorowani przez Odsprzedawcę.

Sklep może zawierać linki do innych stron internetowych. Odsprzedawca nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość lub bezpieczeństwo. Jeśli Użytkownik kliknie link do takiej strony, robi to na własne ryzyko i podlega polityce prywatności oraz zasadom i warunkom tej strony.

Poufność

Składając Zamówienie za pośrednictwem Strony, Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnych i prawdziwych informacji. Dane osobowe Użytkownika są niezbędne do wysyłki towaru i faktury. W przypadku braku podania danych osobowych zamówienie zostanie anulowane. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do dostarczenia zamówionych Produktów, do informowania o nowych ofertach Odsprzedawcy i/lub Sprzedawcy oraz do kontaktu w przypadku pojawienia się problemu związanego z zamówieniem. Odsprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przekazanych Sprzedawcy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności i przetwarzania danych osobowych, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności dostępną na Stronie oraz Polityką Prywatności Tile Inc. (WSTAWIĆ URL). Jeśli wystąpi jakakolwiek sprzeczność, niniejsze Warunki Sprzedaży należy czytać razem z, obiema Politykami Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Sprzedaży jako punktem odniesienia dla zakupów i praw powstałych w ramach kontaktu z Odsprzedawcą.

Obowiązki i odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki Sprzedaży nie mają na celu przyznania oraz nie przyznają żadnych praw ani środków prawnych osobom innym niż strony niniejszych Warunków Sprzedaży.

Korzystając ze Stron Odsprzedawców, Użytkownik może również korzystać z usług jednej lub kilku stron trzecich, takich jak dostawca usług płatniczych. Korzystanie z tych usług stron trzecich może podlegać odrębnym zasadom, warunkom użytkowania oraz opłatom. Zalecamy zapoznanie się z politykami tych stron trzecich.

Użytkownik jest świadomy, że łączy się ze Stroną i korzysta z jej usług na własne ryzyko. Odsprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, jakie użytkownik lub osoba trzecia może ponieść z jakiegokolwiek powodu, np. z powodu połączenia się ze Stroną, braku dostępu lub trudności w zalogowaniu się na Stronę oraz problemach w działaniu Strony. Odsprzedawca gwarantuje, że podejmie wszelkie uzasadnione środki, aby zapewnić dostępność swoich usług. Ponieważ jednak transakcje dokonywane są przez Internet, Odsprzedawca nie może zagwarantować jakości sieci poza swoimi biurami. Możliwe jest wystąpienie przerw technicznych. Odsprzedawca postara się w miarę swoich możliwości informować swoich klientów o przyczynach przerw, lecz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku możliwych opóźnień. Odsprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty udostępnionych danych. Klienci mają obowiązek przechowywać osobistą kopię plików. Odsprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie swoich zobowiązań umownych w razie wystąpienia zdarzenia losowego, nieuniknionego wypadku lub siły wyższej określonych w przepisach obowiązujących w danym kraju.

Odsprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, szkody powstałe w wyniku działań karnych lub odstraszających, szkody wynikające lub związane ze sklepem, oprogramowaniem i wszelkimi dostępnymi informacjami lub z niemożnością korzystania z oprogramowania, abonamentu lub informacji, nawet w przypadku winy Odsprzedawcy lub jego oddziałów, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności, naruszenia umowy lub naruszenia gwarancji Odsprzedawcy, nawet w przypadku gdy Odsprzedawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Te ograniczenia i wykluczenia dotyczące szkód mają zastosowanie nawet wtedy, gdy środki zaradcze nie zapewniają odpowiedniego odszkodowania.

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Odsprzedawcę, jego licencjodawców, Sprzedawcę oraz jego partnerów przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, które wynikają lub mają związek z naruszeniem niniejszych Warunków Sprzedaży lub korzystaniem ze Sklepu, przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę korzystającą z jego Konta, lub z wyborem Produktu, utworzeniem Konta, zakupem, dystrybucją, promocją i korzystaniem w wszelkich dodatków lub Produktów pochodnych. Odsprzedawca zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w przeciwnym razie podlegałyby odszkodowaniu ze strony Użytkownika. Niniejszy rozdział dotyczący obowiązków i odpowiedzialności pozostanie w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków Sprzedaży.

Jeśli Użytkownik przekaże Odsprzedawcy jakiekolwiek opinie lub sugestie dotyczące Sklepu, oprogramowania, produktów lub usług należących do Odsprzedawcy, Odsprzedawca może je wykorzystać w dowolny sposób, bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

Odsprzedawca i jego oddziały nie ponoszą odpowiedzialności za (i) straty, które nie zostały spowodowane przez jakiekolwiek naruszenie z naszej strony, lub (ii) wszelkie pośrednie lub wtórne straty, które nie były możliwe do przewidzenia zarówno przez Użytkownika, jak przez nas w momencie zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

W przypadku konserwacji systemów, Odsprzedawca może poinformować o tym fakcie Użytkownika za pomocą komunikatu online i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego opóźnienia lub następstwa.

Informacje o Produkcie

Wszystkie zdjęcia produktów i usług Odsprzedawcy służą wyłącznie celom informacyjnym. Produkty i usługi mogą odbiegać od tych prezentowanych na zdjęciach. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, że otrzymany produkt nie jest identyczny z produktem przedstawionym na Stronie.

Jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Odsprzedawca nie jest producentem produktów sprzedawanych na Stronie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje o Produktach na naszej Stronie były poprawne, rzeczywiste opakowania i materiały Produktów mogą różnić się od tych wyświetlanych na naszej Stronie. Wszystkie informacje o Produktach na naszej Stronie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zalecamy, aby nie polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych na naszej Stronie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietami, ostrzeżeniami i wskazówkami dołączonymi do Produktu.

Opinie klientów

Odwiedzający mogą zamieszczać recenzje, komentarze i inne treści, wysyłać e-kartki oraz wiadomości, a także przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, obsceniczna, obraźliwa, zniesławiająca, naruszająca prywatność lub prawa własności intelektualnej, nie zawiera gróźb, nie budzi zastrzeżeń ani nie jest w żaden inny sposób szkodliwa dla osób trzecich, a także nie zawiera wirusów komputerowych, kampanii politycznych, namawianie do kupna produktów, łańcuszków, masowych wysyłek ani jakiejkolwiek innej formy „spamu”. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia wiadomości lub treści. Mamy prawo do usuwania lub edytowania takich treści. Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek treści lub reklamy w dowolnej Usłudze Odsprzedawcy nie spełniają wyżej wymienionych standardów lub że przedmiot lub informacje w dowolnej Usłudze Odsprzedawcy naruszają jego prawa własności intelektualnej, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta i powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji.

Użytkownik, który zamieszcza treści lub przesyła różnego rodzaju materiały, i o ile nie wskażemy inaczej, niniejszym przyznaje: (a) Odsprzedawcy, niewyłączne, nieobciążone tantiemami i w pełni sublicencjonowalne i zbywalne prawa do używania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach; oraz (b) Odsprzedawcy, jego sublicencjobiorcom i cesjonariuszom prawo do używania nazwy, którą przekazuje w związku z takimi treściami. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych praw moralnych w ramach tego postanowienia.

Zgadza się, że prawa przyznane powyżej są nieodwołalne przez cały okres ochrony jego praw własności intelektualnej związanych z takimi treściami i materiałami. W zakresie dozwolonym przez prawo, Użytkownik zgadza się zrzec prawa do bycia identyfikowanym jako autor takich treści oraz prawa do sprzeciwu wobec obraźliwego traktowania takich treści. Użytkownik zgadza się na wykonanie na nasze żądanie wszelkich dalszych czynności niezbędnych do udoskonalenia któregokolwiek z powyższych praw przyznanych przez Użytkownika Odsprzedawcy, w tym sporządzenie aktów notarialnych i dokumentów.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub w inny sposób sprawuje kontrolę na wszystkimi prawami do publikowanych treści i materiałów oraz że na dzień dzisiejszy publikowane treści i materiały są: (i) prawdziwe i dokładne; oraz (ii) korzystanie z dostarczonych przez Użytkownika treści i materiałów nie narusza żadnych obowiązujących zasad lub wytycznych oraz nie spowoduje szkody dla żadnej osoby lub podmiotu (w tym, że treści oraz materiały nie są zniesławiające). Użytkownik zgadza się zwolnić Odsprzedawcę od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie przeciwko Odsprzedawcy, wynikającymi lub mającymi związek z treściami i materiałami dostarczonymi przez Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, w których jakakolwiek odpowiedzialność wynika z naszego nieprawidłowego usunięcia treści po otrzymaniu powiadomienia o ich niezgodnym z prawem charakterze treści dostarczonych przez Użytkownika.

Jeśli Użytkownik uważa, że jakakolwiek treść reklamowanego produktu znajdującego się w sprzedaży na Stronie zawiera zniesławiające treści, prosimy o natychmiastowe powiadomienie Odsprzedawcy.

Prawo właściwe i jurysdykcja

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD INCYDENTALNYCH LUB POŚREDNICH, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW; W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTAJE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki Sprzedaży uważa się za sporządzone i wykonane we Francji, a wszelkie spory wynikające z nich będą rozstrzygane zgodnie z prawem francuskim. Z zastrzeżeniem poniższego Rozstrzygania Sporów w drodze Arbitrażu, Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia zgłoszone w jakimkolwiek postępowaniu sądowym przez Użytkownika przeciwko Odsprzedawcy będą wszczynane i prowadzone wyłącznie we Francji, w sądach posiadających jurysdykcję w odniesieniu do sporu między stronami. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji wyżej wymienionych sądów. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszych Warunków Sprzedaży strona wygrywająca będzie uprawniona do zwrotu kosztów i kosztów obsługi prawnej.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia złożone przez nas lub za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków Sprzedaży zostanie uznany za nieważny, pozbawiony mocy prawnej lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, warunek ten zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.

Jeśli Użytkownik naruszy niniejsze Warunki Sprzedaży, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy uprawnieni do skorzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszy niniejsze Warunki Sprzedaży.

Niniejsze warunki mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli przepisy prawa w jurysdykcji Użytkownika zabraniają stosowania niektórych lub wszystkich postanowień tej sekcji, takie postanowienia nie będą miały do niego zastosowania.

O ile niniejsze Warunki Sprzedaży nie stanowią wyraźnie inaczej, w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za niewykonalne, postanowienie takie będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, a pozostałe części niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy.

Niniejsze Warunki Sprzedaży, Polityka Prywatności Sprzedawcy oraz Warunki Programów Członkowskich stanowią i zawierają całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia.

Prosimy o kontakt, jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone. Szybko i sprawnie odpowiadamy właścicielom praw i ich przedstawicielom, aby przekazać im informacje na temat domniemanych naruszeń.

Po otrzymaniu zawiadomienia o naruszeniu możemy podjąć stosowne działania, w tym usunąć informacje lub przedmiot. Wszystkie te działania będą podejmowane bez przyznania się do odpowiedzialności i bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków zaradczych lub obrony, w odniesieniu do których posiadamy nieograniczone prawo do wykonania. Ponadto, poprzez złożenie zawiadomienia o naruszeniu prawa, Użytkownik przyznaje Odsprzedawcy prawo do korzystania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych i wyświetlania treści na całym świecie w dowolnych mediach. Obejmuje to przesłanie zawiadomienia o naruszeniu, stronom odpowiedzialnym za dostarczanie naruszającej treści. Użytkownik zgadza się zwolnić Odsprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wniesione przez osobę trzecią przeciwko Odsprzedawcy wynikające lub mające związek z przesłaniem zawiadomienia o naruszeniu obowiązujących przepisów.

Cła

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących importu/eksportu. Użytkownik zgadza się nie eksportować Produktu ani nie zezwalać na korzystanie z Konta przez osoby znajdujące się w kraju objętym embargiem lub zakazem w jakiejkolwiek formie ze strony Unii Europejskiej, rządu Stanów Zjednoczonych lub NATO. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie przebywa, nie znajduje się pod kontrolą ani nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego z tych zakazanych krajów.

Zamawiając produkty od Odsprzedawcy z dostawą poza Unię Europejską, Użytkownik może podlegać cłom importowym i podatkom, które zostaną pobrane, gdy przesyłka dotrze do określonego miejsca przeznaczenia. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z odprawą celną zostaną poniesione przez Użytkownika. My nie sprawujemy kontroli nad tymi opłatami. Zasady odprawy celnej znacznie różnią się w zależności od kraju, dlatego w celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym. Ponadto należy pamiętać, że Użytkownik jest uważany za importera i ma obowiązek przestrzegać wszystkich praw i przepisów obowiązujących w kraju, w którym otrzymuje produkty. Prywatność Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna i chcielibyśmy, aby nasi międzynarodowi klienci byli świadomi, że przesyłki transgraniczne podlegają otwarciu i kontroli przez organy celne.